Featured

Парнöй кыввез

Парнöй кыввез – этö сложнöй лексическöй единицаэз, кöдна сулалöны кык öткодь грамматика ладорсянь торрезiсь: ая-зона, пемыт-гӧрд, мунны-локны.

Парнöй кыввез аркмöны торья кыввезсянь:  катша-рака = катша и рака.

 

Парнöй кыввезлöн торрез вермӧны лоны:

  1. Синониммезöн: öгравны-сотчыны, таравны-усьны, рявзыны-горöтлыны;
  2. Антониммезöн: мунны-локны, серавны-горзыны;
  3. Торья кыввезӧн: ая-зона, сьывны-йöктыны, сийöс-сермöт.

 

Парнöй кыввезӧн лоӧны быдкодь сёрни торреза кыввезӧн:

эманиммез:  мама-ныла, йöрнöс-вешьян, ном-лöдз.

кадакыввез: удны-вердны, чильдны-кынмыны, сярзьыны-баитны, баитны-керны, пукавны-керны.

Коми-пермяцкöй кылын парнöй кадакыввез пантасьöны тшöка. Кыкнан компонентыс вежласьö кад, лицо да лыд сьöртi: тапикасьны-мунны – тапикаси-муні – тапикасьӧ-мунӧ.

нимтаннэз:

  1. нимтаннэз, кöдна мыччалöны предметлiсь признак мöдiк предмет пырйöт: чукыля-викыля, сюра-пеля;
  2. нимтаннэз, кöдна мыччалöны рöм: югыт-лöз, пемыт-гöрд.

урчитаннэз: сьöрсьöн-бöрсьöн, тырöн-гозйöн.

лыданиммез: кык-куим, öтiк-кык.

Частожык пантасьöны парнöй лыданиммез, кöдна аркмöны дасöдз.

 

Колӧ висьтавны, мый парнӧй кыввез пыдына видзӧтіс аслас уджжезын А.С. Кривощёкова-Гантман.

 

 

 

 

Похожие статьи

Антониммез

Лексикография

Литературнӧй кыв